603 983 933ul. Nowowiejska 6/37, Warszawa

Oferta

 

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałty, ewidencje, vat, raporty
 • rozliczenia PIT, CIT, VAT, inne deklaracje
 • sprawozdania finansowe, GUS, NBP
 • opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
 • wyprowadzanie zaległości

 

Doradztwo podatkowe

 • Doradztwo podatkowe
 • porady podatkowe dla osób fizycznych 
 • rozliczanie dochodów zagranicznych
 • konsultacje dla prowadzących działalność gospodarczą
 • optymalizacje podatkowe w granicach prawa
 • reprezentowanie Klienta przed urzędem skarbowym

 

Kadry, płace, ZUS

 • sporządzanie list płac
 • rozliczanie umów o dzieło i zleconych
 • składki zus i podatek od wynagrodzeń
 • kartoteki danych osobowych, płacowych
 • sporządzanie dokumentów płacowych i kadrowych
 • informowanie o bieżących obowiązkach pracodawcy

 

Usługi BHP

 • informowanie o obowiązkach BHP, nadzór
 • szkolenia wstępne i okresowe
 • opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
 • sporządzanie instrukcji BHP

 

Zakładanie i likwidacja działalności gospodarczej

 • doradztwo w zakresie zakładania sp.i z o.o.,sp. komandytowej   
 • sporządzanie umów dostosowanych do indywidualnych potrzeb   
 • współpraca z notariuszem
 • sporządzanie dokumentów do KRS
 • rejestracja firmy wg potrzeby: tradycyjnie lub internetowo
 • współpraca z kancelarią prawną w zakresie przekształceń spółek
 • restrukturyzacje, upadłości podmiotów prawnych pod nadzorem specjalistów

 

Dotacje Unijne


Środki unijne stały się bardzo ważnym ogniwem w rozwoju gospodarki w Polsce. Kancelaria księgowo-podatkowa API tax pomaga rozliczać pozyskane środki w prosty i skuteczny sposób, jeżeli wszystkie etapy realizacji projektu finansowanego przez środki idą zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku, umowie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym. Ważne jest, żeby każdą pozyskaną złotówkę rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niedokładne rozliczenie projektu może spowodować nawet utratę pozyskanych funduszy. Kancelaria księgowo-podatkowa API tax rozlicza projekty bazując na zapisach zawartych we wniosku, umowie oraz na podstawie następujących dokumentów:- umowy z dostawcami środków trwałych- wartości niematerialne i prawne- lista oferowanych usług- wystawione faktury oraz potwierdzenia przelewów, poświadczających zapłatę za otrzymane produkty lub usługi tj.:

 • wynagrodzenia pracowników na bazie listy plac oraz zaświadczenia o płatnościach składek z ZUS lub US
 • umowy o dofinansowanie
 • wydatki kwalifikowane
 • wnioski o płatności
 • wnioski o zaliczkę
 • monitoring realizacji inwestycji i sprawozdania
 • informację i promocję projektu
 • archiwizację dokumentacji projektowej

Kancelaria przygotowuje specjalne konta w systemie finansowo-księgowym ( odrębna księgowość dla projektów prowadzonych przy udziale środków UE) oraz monitoruje dedykowane do projektu (wyłącznie!) specjalne konto bankowe.
 

Kancelaria księgowo- podatkowa API tax Jolanta Czerska
Nowowiejska 6/37
00-649 Warszawa

pn.-pt.: 7:00-18:00